Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer per fiets

Geldend van 07-09-2017 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer per fiets
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp leerlingenvervoer, fietsvergoeding
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2017 01-01-2022 nieuwe regeling

01-08-2017

gmb-2017-154930

Onbekend.