Klachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom

Geldend van 16-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom
Citeertitel Klachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Klachtenregeling
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-6369.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2017 nieuwe regeling

18-05-2017

bgr-2017-318

61634-2017