Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 4 april 2017, nr. 930841/930846 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland 2017.

Geldend van 11-04-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 4 april 2017, nr. 930841/930846 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland 2017.
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie Noord-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp water, sloepen, sloeproutes, subsidie, Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/114219/114219_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2019 01-01-2020 artikel 5

02-04-2019

prb-2019-2693

930841/1198147
31-03-2018 11-04-2019 art. 1, art. 5, art. 6

20-03-2018

prb-2018-3053

PB NH 2018-31
08-04-2017 31-03-2018 nieuwe regeling

04-04-2017

prb-2017-1680

PB NH 2017-36