Regeling vervallen per 03-06-2022

Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017

Geldend van 27-07-2021 t/m 02-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017
Citeertitel Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/2017-01-01
  2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2017-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2021 03-06-2022 Artt. 7, 9

13-07-2021

prb-2021-6291

PB 042-2021
01-01-2020 27-07-2021 artt. 1, 2 en 7

03-12-2019

prb-2019-8103

PB 65-2019
23-02-2017 01-01-2020 Nieuwe regeling

14-02-2017

prb-2017-746

PB no. 010-2017