Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende instellingsbesluit Havenschap Moerdijk (Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende instellingsbesluit Havenschap Moerdijk (Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 51 lid 2 WGR

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 nieuwe regeling

19-07-2016

stcrt-2016-71182

4019617