Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Almelo 2016

Geldend van 04-08-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Almelo 2016
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 160 lid 1 Gemw
  2. art. 169 lid 4 Gemw
  3. art. 2 fido
  4. art. 2a fido
  5. boek 7:7 BW
  6. titel 4.1 Awb
  7. titel 4.2 Awb
  8. titel 4.3 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2016 nieuwe beleidsregel

28-06-2016

gmb-2016-99810

Onbekend.