Reclameverordening voor Delft 2005

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reclameverordening voor Delft 2005
Citeertitel Reclameverordening 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 tussentijdse wijziging

05-11-2015

Gemeenteblad, 1-12-2015, nr 114275

Onbekend
01-01-2012 01-01-2016 tussentijdse wijziging

22-09-2011

Delft op Zondag 25-9-2011

Onbekend
18-10-2010 13-02-2012 Onbekend

23-09-2010

Delft op Zondag 10-10-2010

Onbekend