Regeling vervallen per 01-01-2016

Verordening op de monumentencommissie Bernheze 1995

Geldend van 27-05-1995 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de monumentencommissie Bernheze 1995
Citeertitel Verordening op de monumentencommissie Bernheze 1995
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Verordening monumentencommissie Bernheze 1995
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 91, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-1995 01-01-2016 nieuwe regeling

18-05-1995

De Bernhezer, 26-05-1995

Onbekend