Kapverordening Centrum 2010

Geldend van 01-10-2010 t/m 03-03-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam - Centrum
Organisatietype Deelgemeente
Officiële naam regeling Kapverordening Centrum 2010
Citeertitel Kapverordening Centrum 2010
Vastgesteld door deelraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur, milieu en beheer openbare ruimte
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze verordening vervangt de (gemeentelijke) Kapverordening uit  1994 (gemeenteblad1994,afd.1,nr 93)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 04-03-2012 nieuwe regeling

01-10-2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010, Stadsdeelraad, Besluiten, 18 februari 2010-14b

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010, Stadsdeelraad, Vergaderstukken/voordrachten, 18 februari 2010-14b