Verordening van de gemeenteraad van de gemeente houdende regels voor het beheer en gebruik van de oude St. Willibrorduskerk Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk

Geldend van 11-11-1998 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalre
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente houdende regels voor het beheer en gebruik van de oude St. Willibrorduskerk Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk
Citeertitel Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening regeling beheer van “de oude St. Willibrorduskerk”.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-1998 nieuwe regeling

03-11-1998

Onbekend.

.