Klachtenbehandeling 2006

Geldend van 07-07-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenbehandeling 2006
Citeertitel Verordening klachtenbehandeling 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en gemeentelijke dienstverlening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 en 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 9:1, 9:4, 9:6, 9:20

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt [Verordening klachtenbehandeling gemeente Zandvoort 2005].

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2006 nieuwe regeling

27-06-2006

Zandvoortse Courant, 06072006

2006/6229, 16052006