Regeling vervallen per 22-12-2011

Reglement van orde voor de gemeenteraad

Geldend van 31-12-2008 t/m 21-12-2011 met terugwerkende kracht vanaf 15-12-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Albrandswaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de gemeenteraad
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 16

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2008 15-12-2008 22-12-2011 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad

15-12-2008

De Schakel Albrandswaard

2008/6506