Regeling vervallen per 28-06-2016

Recht van onderzoek 2003

Geldend van 11-01-2003 t/m 27-06-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Albrandswaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Recht van onderzoek 2003
Citeertitel Verordening regelende het recht van onderzoek 2003
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 155 d

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2003 28-06-2016 Recht van onderzoek 2003

16-12-2002

De Schakel Albrandswaard

2002/2170