Verordening op de intrekking van de Verordeningparkeerbelastingen 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de intrekking van de Verordeningparkeerbelastingen 2018
Citeertitel Verordening intrekking Verordening parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp geen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening parkeerbelastingen 2018", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 nieuwe regeling

17-12-2018

Gemeenteblad, jaargang 2018, nr. 279024

Nr. 279024