Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018

Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018
Citeertitel Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ondermandaat
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 12 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5831), en het ondermandaatbesluit van de secretaris voor de provinciale organisatie 2018 van 15 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5927),

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2018 nieuwe regeling

21-12-2017

provinciaal blad 2018, 20

PZH-2017-633419552 (DOS-2015-0007878)