Regeling vervallen per 01-01-2018

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten-Rozenbrug

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten-Rozenbrug
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet Gemeenschappelijke regelingen
  3. Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 1989 (laatstelijk gewijzigd 24 december 2015);
  4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-233820

Gemeenteblad 2017, nummer 206