Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe

Geldend van 14-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet publieke gezondheid
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Gemeentewet
  4. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2016 01-01-2016 Nieuwe regeling

15-10-2015

Gemeenteblad, 13 januari 2016, nr. 1686

15.24888