Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent aanwijsbesluit rioolverordening Aanwijsbesluit Rioolverordening Lelystad 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent aanwijsbesluit rioolverordening Aanwijsbesluit Rioolverordening Lelystad 2018
Citeertitel Aanwijsbesluit Rioolverordening Lelystad 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5 lid 2 Rioolverordening Lelystad 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2017, 221421

170011524