Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent aanwijsbesluit rioolverordening Aanwijsbesluit Rioolverordening Lelystad 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit Rioolverordening Lelystad 2018

Het college van de gemeente Lelystad,

BESLUIT:

Knipscheer Infrastructuur B.V. uit Almere met ingang van 1 januari 2018 voor een jaar aan te wijzen als partij voor het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting op het openbaar riool als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de ‘Rioolverordening Lelystad 2018’.

Ondertekening

Lelystad, 5 december 2017.
Het college van Lelystad,
de secretaris, de burgemeester,