Handhavingsverordening Wwb 2005

Geldend van 01-12-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsverordening Wwb 2005
Citeertitel Verordening Handhavingsverordening Wwb 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp maatschappij en zorg
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet werk en bijstand (Wwb), art. 8a, 58, 59,60, 61, 62

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt [Verordening Handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Zandvoort inclusief de toelichting van 26 oktober 2004]

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2005 nieuwe regeling

18-10-2005

De Zandvoorter, 3 november 2006

23 augustus 2005, nr. 2005/9109