Regeling vervallen per 30-11-2017

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 12 september 2017, PZH-2017-610777128(DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland oktober 2017, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Hollandoktober 2017) (Prov. Blad 2017, 4155)

Geldend van 22-09-2017 t/m 29-11-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 12 september 2017, PZH-2017-610777128(DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland oktober 2017, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Hollandoktober 2017) (Prov. Blad 2017, 4155)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland oktober 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, art. 1.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de regeling is bepaald dat zij vervalt op 31 december 2024. Maar na afloop van de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Daarom is de uitwerkingtredingsdatum gezet op 30 november 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2017 30-11-2017 nieuwe regeling

12-09-2017

Prov. Blad 2017, 4155

PZH-2017-610777128 DOS-2013-0010135