Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017

Geldend van 16-08-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Blink 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 21 Grondwet
  2. artikel 22 lid 1 Grondwet
  3. titel 10.4 Wet milieubeheer
  4. gemeentelijke Afvalstoffenverordeningen
  5. artikel 93 Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2017 nieuwe regeling

08-08-2017

Staatscourant 2017, 47053

.