Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD

Geldend van 24-07-2017 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 24-07-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD
Citeertitel Aanwijzigingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5.11 Awb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2017 24-07-2017 01-01-2024 Onbekend

10-07-2017

GVOP/CVDR

Onbekend
19-07-2017 10-07-2017 26-07-2017 Onbekend

10-07-2017

Onbekend

Onbekend