Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

Geldend van 20-07-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.67
  2. Wetboek van Strafrecht, art. 437, 1e lid
  3. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, 1e lid van het Wetboek van Strafrecht, art. 2, 2e lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2017 nieuwe regeling

30-06-2017

Gemeenteblad 2017, nr.

2017-008166