Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

Geldend van 20-07-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

De burgemeester van de gemeente Lochem,

gelet op de artikel(en) 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lochem, artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, tweede lid Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht;

besluit vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)gemeente Lochem 2017

Artikel 1 Digitaal Opkopers Register

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lochem.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017.

Aldus besloten op 30 juni 2017

S.W. van ’t Erve

burgemeester