Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017 Onbekend

29-05-2017

Digitaal gemeenteblad, 3 juli 2017

Onbekend