Leggerboek primaire waterkeringen 2017

Geldend van 26-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Leggerboek primaire waterkeringen 2017
Citeertitel Leggerboek primaire waterkeringen 2017
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.1 Waterwet
  2. artikel 78 Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

[Red: de leggerkaarten zijn in te zien op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta en zijn tevens raadpleegbaar op www.brabantsedelta.nl.]

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2017 nieuwe regeling

16-05-2017

Waterschapsblad 2017,

17IT004661