Beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport Smallingerland 2017

Geldend van 23-06-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Smallingerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport Smallingerland 2017
Citeertitel Beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport Smallingerland 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2017 01-05-2017 Nieuwe regeling

04-05-2017

Breeduit, 15-06-2017

04-05-2014, nr. 11