Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’

Geldend van 18-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Fryske Marren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Gemeenschappelijke regeling
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De exacte datum van vaststelling en inwerkingtreding is onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2017 nieuwe regeling

01-05-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 256

Onbekend