Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsplan 2016 - 2019

Geldend van 21-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Terneuzen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsplan 2016 - 2019
Citeertitel Beleidsplan Wmo 2016 - 2019 - Blijven omzien naar elkaar
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp hulp sociaal maatschappelijk
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2016 Onbekend

21-04-2016

ZVA

Onbekend