Verordening van het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent subsidieverstrekking voor een bussenlening (Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015)

Geldend van 28-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent subsidieverstrekking voor een bussenlening (Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015)
Citeertitel Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet personenvervoer 2000, artikel 22

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 01-11-2019 artikel 3, 8, 9

09-07-2019

bgr-2019-1051

BBV/2019/7324
29-07-2017 01-01-2017 28-12-2019 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

07-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 28 juli 2017, nr. 414

BBV/2017/3697
09-04-2015 01-04-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

17-03-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 7 april 2015, nr. 35

2015/08