Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Wijdemeren

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Wijdemeren
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Wijdemeren
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening (APV), art. 2:67 APV
  2. Wetboek van Strafrecht, art. 437, eerste lid
  3. Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017 Nieuwe regeling

10-03-2017

gmb-2017-46561

Z.36563