Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk
Citeertitel Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 3 [, eerste, tweede en derde lid,] van de Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017 nieuwe regeling

16-02-2017

Gemeenteblad 15 maart 2017

Onbekend