Aanwijzingsbesluit Beschermwaardige Houtopstanden gemeente Aa en Hunze

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Aa en Hunze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Beschermwaardige Houtopstanden gemeente Aa en Hunze
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Beschermwaardige Houtopstanden gemeente Aa en Hunze
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-39343

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2017, art. 4:11, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017 Nieuwe regeling

26-01-2017

gmb-2017-35706

Onbekend