Aanwijzingsbesluit Beschermwaardige Houtopstanden gemeente Aa en Hunze

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Beschermwaardige Houtopstanden gemeente Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2017

Bomenlijst zoals benoemd in artikel 4:11, lid 2b van de Algemene Plaatselijke Verordening

Versie van 26-01-2017

Bijlage Bomenlijst

Bomenlijst