Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Middelburg

Geldend van 01-07-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Middelburg
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Middelburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016 01-07-2016 Nieuwe regeling

26-09-2016

De Faam, 19-10-2016

Raadsvoorstel 16-149 d.d. 02-09-2016