Regeling vervallen per 31-01-2019

Subsidieregeling toekomstfonds onderwijs – arbeidsmarkt Amersfoort

Geldend van 26-01-2017 t/m 30-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling toekomstfonds onderwijs – arbeidsmarkt Amersfoort
Citeertitel Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2017 31-01-2019 nieuwe regeling

17-01-2017

Gemeenteblad 2017, 12594

.