Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12, van 3 december 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12, van 3 december 2016
Citeertitel Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoning faunaschade Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12, van 3 december 2016
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp mandaatbesluit
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 nieuwe regeling

03-12-2016

Prov. Blad 2016, 6827

PZH