Regeling vervallen per 15-06-2020

Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010

Geldend van 30-12-2017 t/m 14-06-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorschoten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Drank- en Horecawet, art. 4, eerste en derde lid
  3. wet Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48, eerste lid van de APV (verboden drankgebruik) in werking sinds 10-08-2007.

Aanwijzingsbesluit nachtvissen APV Voorschoten 2007, in werking sinds 13-06-2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017 15-06-2020 Wijz. art. 1:3, 1:6, 1:7,1:8, 2:10, 2:12, 2:25, afd. 8, art. 2:38, 2:39, 2:42, 2:57, 2:39, 2:77, 2:78, 4:11; 4:14, 5:13, 5:24, 5:34 en 6:1

07-12-2017

gmb-2017-233659

Onbekend.
18-02-2017 30-12-2017 art. 2:6, 2:14, 2:16, 2:25, 2:32, 2:36, 2:39, 2:45, 2:46, 2:60, 4:5, 4:7, 5:6, 5:11, 5:16, 5:22, 5:23, 5:29 en 5:32

02-02-2017

Gemeenteblad 2017, 24935

Onbekend
21-07-2016 18-02-2017 Zesde wijziging, art. 2:34b

07-07-2015

gmb-2016-97308

5032
26-06-2015 21-07-2016 art. 1:1, 1:2, 1:3, 1:5, 1:8, 2:1, 2:3, 2:6, 2:11, 2:12, 2:14, 2:15, 2:21, 2:22, 2:25, 2:27, 2:28, 2:29, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:34A, 2:39, 2:40, 2:41, 2:44, 2:45, 2:46, 2:48, 2:58, 2:60, 2:64, 2:67, 2:72, 2:73:, 2:76, 2:77, 2:78, 3:3, 3:5, 3:8, 3:9, 3:11, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:6, 4:16, 4:19, 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:11, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:26, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34, 5:36 en 6:2.

11-06-2015

gmb-2015-56920

4550
01-11-2014 26-06-2015 art. 2:11, art. 5:24

01-10-2014

Gemeenteblad nr. 61531, 31-10-2014

4032
27-03-2014 01-11-2014 art. 2:34a, 2:34b

12-12-2013

Gemeenteblad, 26-03-2014

3511
07-06-2013 27-03-2014 art. 1:1, 1:3, 1:3a, 1:10, 2:1, 2:6, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:22, 2:24, 2:25, 2:28, 2:29, 2:39, 2:41, 2:45, 2:46, 2:47, 2:47a, 2:48, 2:50, 2:53, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:64, 2:67, 2:71, 2:72, 2:74, 3:4, 3:5, 3:7, 3:12, 3:13, 4:6, 4:11, 4:13, 4:14, 4:18, 4:19, 5:2, 5.2a.5, 5:3, 5:6, 5:7, 5:8, 5:11, 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:18, 5:23, 5:24, 5:25, 5:32, 5:33, 5:34, 5:36

16-05-2013

Groot Voorschoten, 06-06-2013

3074
07-02-2013 07-06-2013 art. 2:1

31-01-2013

Groot Voorschoten, 07-02-2013

2967
30-03-2012 07-02-2013 art. 1:2, 1:3a, 1:9, 1:10, 2:10, 2:11, 2:12, 2:24, 2:25, 2:39, 2:48, 2:57, 2:58, 2:64, 2:75, 3:5, 3:6, 3:7, 3:13, 4:11, 4:13, 4:14, 4:15, 4:17, 4:19, 5:6, 5:8, 5:15, 5:20, 5:24, 5:25, 5:26, 5:28, 5:30, 5:33, 5:34

08-03-2012

Groot Voorschoten, 22-03-2012

2055
16-12-2011 30-03-2012 art. 4:11

28-06-2010

Groot Voorschoten, 15-12-2011

790
24-09-2010 16-12-2011 nieuwe regeling.

28-06-2010

Groot Voorschoten, 23-09-2010

421