Klachtenverordening gemeente Zundert 2000

Geldend van 25-01-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenverordening gemeente Zundert 2000
Citeertitel Klachtenverordening gemeente Zundert 2000
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en recht
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 9.1, 9.2 en 9.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2001 Nieuwe regeling

14-12-2000

De Zundertse Bode, 24-01-2001

Onbekend