Besluit van de burgemeester van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent digitaal opkopers register Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent digitaal opkopers register Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Citeertitel Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening
  2. artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  3. artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016 nieuwe regeling

24-10-2016

Flevopost, 21-12-2016

160017293