Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6976) tot vaststelling van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, nr. 6721)

Geldend van 01-01-2017 t/m 01-04-2019

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6976) tot vaststelling van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, nr. 6721)
Citeertitel Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur en milieu

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet, art. 2.8, 4.7, 5.1 en 5.2; Provinciewet, art. 145

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-04-2019

14-12-2016

Prov. Blad 2017, 6721

DOS-2015-0008984