Regeling vervallen per 01-04-2019

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6976) tot vaststelling van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, nr. 6721)

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6976) tot vaststelling van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, nr. 6721)
Citeertitel Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur en milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet, art. 2.8, 4.7, 5.1 en 5.2; Provinciewet, art. 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-04-2019 nieuwe regeling

14-12-2016

Prov. Blad 2017, 6721

DOS-2015-0008984