Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Twello centrum 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Twello centrum 2017
Citeertitel Verordening reclamebelasting Twello centrum 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2019 Onbekend

19-12-2016

Gemeenteblad 597

2016-49317