Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

Geldend van 01-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

Gratificatie/Uitkering

Door

Afd.bijeenkomst/receptie

Door

Attentie

Waardein euro's

Door

Bijz. verlof

Bezoek

Publicatie

Door

Ambtsjubilea

25 jaar overheidsdienst

half maandsalaris + VT(incl. vaste toelagen)

SA

va 16.00 uur afdelingsbijeenkomst

AM

cadeaubonnenbloemetjeoptie: fotoboek/videa

50,0020,00175,00

AMAM

40/50 jaar overheidsdienst

maandsalaris + VT(incl. vaste toelagen)

SA

va 16.00 uur receptie

AM

cadeaubonnenbloemetjeoptie: fotoboek/videa

70,0020,00175,00

AMAM

Afscheid

eervol ontslag bij (keuze)pensioen of arbeidsongeschiktheid

SA

va 16.00 uur receptie

AM

bloemetjeoptie: fotoboek/videa

20,00175,00

AM

ontslag op eigen verzoek

< 5 jaar in dienst bij gem. Moerdijkva 16.00 uur afdelingsbijeenkoms

AM

cadeaubonnenbloemetje

25,0020,00

AMAM

> 5 jaar in dienst bij gem. Moerdijk va 16.00 uur receptie

AM

cadeaubonnenbloemetjeoptie: fotoboek/video

100,0020,00175,00

AMAM

Huwelijk/huwelijksjubilea

huwelijk (erkende samenlevingsvorm is gelijkgesteld)

-

-

-

-

cadeaubonnenbloemetje

45,0020,00

AMAM

1 werkdag

-

-

25 jarig huwelijk (erkende samenlevingsvorm is gelijkgesteld)

-

-

-

-

cadeaubonnenbloemetje

45,0020,00

AMAM

-

-

Ziek

(langdurig)ziek/opname ziekenhuis

-

-

-

-

bloemetje/attentie/fruitmand

20,00

AM

-

-

geboorte

-

-

-

-

cadeau(cadeau's aanwezig)

35,00

AM

3 werkdagen

-

-

Overlijden

overlijden medewerker

overlijdensuitkering aan echtgeno(o)t(e)

SA

-

-

rouwtak/attentie

100,00

AM

-

rouwadvertentienamens college

AM

overlijden gezinslid (1e graad) medewerker

-

-

-

-

-

4 werkdagen

-

-

overlijden gezinslid (2e graad) medewerker

-

-

-

-

-

2 werkdagenuitz: 4 werkdagen

-

-

overlijden gewezen medewerker

-

-

-

-

-

-

per situatie bezien

schriftelijke condoleance

AM

overlijden gewezen bestuurslid

-

-

-

-

-

per situatie bezien

rouwadvertentie namens college

BS

Verklaring gebruikte afkortingen:

AM = afdelingsmanagerSA = salarisadministratieBS = bestuurssecretariaat