Regeling vervallen per 06-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld

Geldend van 01-01-2017 t/m 05-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Capelle aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van marktgeld
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van marktgeld
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld van 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 06-01-2018 Nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 173743

843009