Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent asbest Asbestverordening 2016

Geldend van 24-11-2016 t/m 15-11-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent asbest Asbestverordening 2016
Citeertitel Asbestverordening 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Asbestverordening 2017. Deze regeling vervangt de Verordening Particuliere Woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk- Atolwijk.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2016 16-11-2017 nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 2016, 162890

160011094