TREASURYSTATUUT GEMEENTE WAALRE 2016

Geldend van 02-11-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalre
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling TREASURYSTATUUT GEMEENTE WAALRE 2016
Citeertitel TREASURYSTATUUT GEMEENTE WAALRE 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 212 Gemeentewet
  2. Financiele Verordening gemeente Waalre
  3. Wet financiering decentrale Overheden (Wet Fido)
  4. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
  5. Wijzigingswet Wet Financiering decentrale overheden
  6. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
  7. Wet houdbare overheidsfinancien (Wet hof)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2016 01-11-2016 Nieuwe regeling

18-10-2016

digitaal gemeenteblad

Onbekend