Regeling vervallen per 01-01-2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2016 voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 5768)

Geldend van 03-11-2016 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2016 voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 5768)
Citeertitel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2016 voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, art. 5, tweede lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit is uitgewerkt na 2016 en daarom is de uitwerkingtredingsdatum op 1 januari 2017 gezet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016 01-01-2017 nieuwe regeling

11-10-2016

Prov. Blad 2016, nr. 5768

PZH-2016-565675226 DOS-2016-0005091