Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Middelburg.

Geldend van 15-11-2003 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-11-2003

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Middelburg.
Citeertitel Controleverordening gemeente Middelburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 213
  2. Besluit accountantscontrole gemeenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2003 15-11-2003 Nieuwe regeling

27-10-2003

De Faam, 05-11-2003

30-09-2003, volgnummer 03-140