Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bedelverbod

Geldend van 29-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bedelverbod
Citeertitel Aanwijzingsbesluit bedelverbod artikel 2:65 APV 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:65 Algemene plaatselijke verordening 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2016 nieuwe regeling

30-08-2016

Gemeenteblad 2016, 133167

160015436